Piano

Technicky najčistejšie schodisko. Konštrukciu tvorí plochá lomená schodnica s nepatrnými rádiusmi, kotvená do spodnej a hornej deky. Podľa umiestnenia schodníc môže byť PIANO stredové ( schodnice idú súbežne v tesnej vdialenosti od seba stredom schodiska) alebo stranové (schodnice lemujú vonkajší obrys schodiska). Rozmery schodnice sú dané statickým výpočtom. Dosiahnutie najmenšej šírky schodnice zabezpečuje použitie konzoly do bočnej steny, prípadne podpery. Prepojenie schodníc môže byť joklovými profilmi, plochou tyčou, plechom alebo nástupnicami.

PIANO sa uplatňuje najmä pri jednoramenných a priamočiarych schodiskách. Môže byť vyrobené z ocele s povrchovou úpravou komaxitom ale jeho prednosti vyniknú hlavne pri nerezovom brúsenom prevedení. Ako nástupnice je možné použiť ľubovolný materiál, najčastejšie sa používa drevo, sklo a kameň. Vzhľadom ku tomu, že montáž nástupníc je pomerne jednoduchá, je možné počas stavebných prác použiť pomocné nástupnice z podradného materiálu a po dokončení všetkých špinavých procesov ich jednoducho vymeniť. Plochá schodnica stranového PIANA je predurčená na použitie takmer všetkých typov zábradlí. Doporučeným je nerezové zábradlie typ C.