HISTORIA

Spoločnosť bola založená 07.12.1990 a ihneď po svojom vzniku začala v spolupráci s významnými architektmi realizovať prvú dodávku atypických interiérových prvkov pre Charlie“s pub v Bratislave. Svojou schopnosťou napĺňať predstavy investorov sa zaradila medzi významných dodávateľov kompletných dodávok interiérov.

Počas svojej existencie prešla spoločnosť mnohými významnými zmenami, ktorých cieľom bolo predovšetkým dosiahnutie vyššej technickej úrovne a tým aj kvalitnejšej a ekonomickejšej práce. Výsledkom napredovania sú moderné výrobné priestory s CNC riadenými vystrihovacími a ohraňovacími strojmi, so špecializovanými zariadeniami na opracovanie ušľachtilých kovov v kombinácii s klasickými metódami opracovania materiálov.

Od 1.1.2019 sa spoločnosť transformovala zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným MARCI DESIGN s.r.o.