Flatt

Jednoduché priame schodisko s možnosťami variability umiestnenia schodnice. Schodnicu tvorí jeden, alebo viac priamych plochých resp. profilových nosníkov, kotvených do spodnej a hornej deky. Podľa umiestnenia schodníc môže byť schodisko FLATT stredové ( jedna stredová schodnica na ktorú sú cez roznášacie prvky prichytené nástupnice – zábradlie je uchytávané do nástupníc), alebo stranové (schodnice lemujú vonkajší obrys schodiska, nástupnice môžu byť nasadené alebo vsadené – zábradlie je kotvené do schodnice). Rozmery schodnice sú dané statickým výpočtom. Prepojenie schodníc môže byť joklovými profilmi, plochou tyčou, plechom alebo nástupnicami.

FLATT sa uplatňuje najmä pri jednoramenných a priamočiarych schodiskách. Môže byť vyrobené z ocele s povrchovou úpravou komaxitom alebo z nerezé v brúsenom prevedení. Ako nástupnice je možné použiť ľubovolný materiál, najčastejšie sa používa drevo a kameň. Vzhľadom ku tomu, že montáž nástupníc je pomerne jednoduchá, je možné počas stavebných prác použiť pomocné nástupnice z podradného materiálu a po dokončení všetkých špinavých procesov ich jednoducho vymeniť.