CIELE

Cieľom je udržanie vysokého štandartu kvality, využívanie najnovších poznatkov a efektívnych metód pri projektovaní a výrobe, dosiahnutie remeselnej dokonalosti a pretavenie skúseností do samotnej realizácie.

Z materiálového hľadiska sa snažíme vytvárať symbiózu medzi rôznymi druhmi materiálov, kombinácie ušľachtilých kovov s kvalitne upraveným drevom a tepelne zušľachteným sklom.