Lamello

Zrealizovali sme nový druh schodiska určeného predovšetkým do stiesnených pomerov. Svojim designom vytvára soliter priestoru, v ktorom sa nachádza. Materiálovo môže byť vo viacerých kombináciách.