Schody

Flatt

Jednoduché priame schodisko s možnosťami variability umiestnenia schodnice. Schodnicu tvorí jeden, alebo viac priamych plochých resp. profilových nosníkov, kotvených do spodnej a hornej deky.

Piano

Technicky najčistejšie schodisko. Konštrukciu tvorí plochá lomená schodnica s nepatrnými rádiusmi, kotvená do spodnej a hornej deky.

Riava

Excelentné moderné schodisko. Svojim designom a kvalitou prevedenia očarí každého. Dostane Vás o poschodie vyššie nielen fyzicky, ale aj duševne. Konštrukciu tvorí jednostranne, alebo obojstranne zvislá sklenené stena, do ktorej sú uchytávané nástupnice z kvalitného dreveného masívu.

Saphire

Technicky najnáročnejšie schodisko. Pri jeho projektovaní a hlavne pri výrobe je potrebná mimoriadna zručnosť a precíznosť. Konštrukciu tvorí kombinovaná lomená schodnica, tvorená striedaním kruhových a obdĺžnikových profilov, kotvená do spodnej a čela hornej deky.

Simply

Univerzálne praktické schodisko. Pre svoju manévrovaciu schopnosť je vyhľadávané ako v prevedení Standart tak aj v prevedení Junior (zmenšené prevedenie určené na nízkozáťažové schodiská). Konštrukciu tvoria tvarové segmenty vzájomne medzi sebou pospájané s natočením podľa potreby.

Spiral

Tradičné točité schodisko nestratilo nič zo svojej rokmi preverenej krásy. Na prekonanie požadovaného výškového rozmeru spotrebuje najmenej zastavaného priestoru. Konštrukciu schodiska tvorí centrálny nosný stĺp s votknutými nástupnicami, alebo s privarenými rámami na nástupnice.