Schémy

 

sch12

A – oblúkové schody s medzipodestou

sch02

B – priame schody dvakrát točivé

sch03

C – priame schody na nástupe točivé

sch04

D – priame schody na výstupe točivé

sch05

E – priame schody protichodné
s medzipodestou

sch06

F – priame schody protichodné
s dvomi medzipodestami

sch07

G – priame schody rohové
s medzipodestou

sch08

H – priame schody rohové
točivé

sch11

I – priame schody točivé

sch10

J – priame schody rovné
s medzipodestou

sch09

K – priame schody rovné

sch12

L – točivé schody