O nás

pracujeme s kovom, drevom, sklom … a rozumom

Spoločnosť Marci Interier vznikla v roku 1990. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti z tvorby atypických kovových konštrukcií v kombinácii s drevom a sklom, našla ihneď svoje uplatnenie na trhu. Svojou schopnosťou napĺňať predstavy architektov sa zaradila medzi významných dodávateľov kompletných interiérových celkov.

Počas svojej existencie prešla mnohými významnými zmenami, ktorých cieľom bolo dosiahnutie vyššej technickej úrovne a tým aj kvalitnejšej a ekonomickejšej práce. Výrazným krokom bolo zakúpenie CNC vystrihovacích a ohraňovacích strojov, ktoré priniesli nové možnosti rozšírenia výrobného sortimentu. Moderné technológie otvorili možnosti spolupráce aj so zahraničnými obchodnými partnermi. Postupne sa ťažisko výroby presunulo na výrobu a montáž schodísk, zábradlí a brán. Strojový park sa doplnil o špecializované zariadenia na opracovanie ušľachtilých kovov, najmä antikorovej ocele. Novými metódami zvárania, brúsenia, leštenia, sústruženia, frézovania, vysekávania, ohýbania, zakružovania, strihania sa posúvali parametre kvality, ktorá dnes dosahuje najvyššiu úroveň.

Prednosťou spoločnosti je komplexný a ľudský prístup k zákazníkovi, snaha ponúknuť niečo originálne, hľadanie alternatívnych riešení, navrhovanie optimálnych riešení požiadavky.

Cieľom spoločnosti je udržanie vysokého štandardu kvality, využívanie najnovších technologických poznatkov a efektívnych metód pri projektovaní a výrobe, dosiahnutie remeselnej dokonalosti a pretavenie skúseností do realizácií, ktorých výsledkom bude spokojný zákazník alebo obchodný partner.

Najväčšou devízou spoločnosti ale nie je ani strojové vybavenie, ani výrobné či projektové priestory, ale vlastní zamestnanci.